(Polski) Rok Jana Czochralskiego – oficjalne logo

Mariusz Koszuta z Milanówka jest autorem zwycięskiego logo Roku Jana Czochralskiego. W nagrodę otrzyma 2.000 zł brutto. Autor zwycięskiego projektu ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Dzieła artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.

Jan_Czochralski_projekt_003_61040613a

Na mocy Zarządzenia Nr 25/2013 Burmistrza Kcyni z dnia 4 lutego 2013 r. Gmina Kcynia ogłosiła konkurs na Logo Roku Jana Czochralskiego. Nad konkursem patronat objął Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling. W konkursie 46 autorów zgłosiło łącznie 69 projektów (jeden autor mógł zgłosić 2 projekty). Autorzy projektów pochodzili m.in. z Warszawy, Białegostoku, Łodzi, Wrocławia, Toronto, Kcyni, Torunia, Wągrowca, Krakowa, Częstochowy, Gdyni, Poznania, Cieszyna, Plewisk, Pcimia, Dąbrowy Tarnowskiej, Bydgoszczy i Kalisza.
7 projektów nie spełniało wymagań regulaminu i ostatecznie do oceny Komisji Konkursowej przekazano 62 projekty. Członkami komisji byli: Przewodniczący Komisji prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Nader przedstawiciel Politechniki Warszawskiej, Piotr Hemmerling Burmistrz Kcyni, dr Paweł Tomaszewski przedstawiciel Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, prof. dr hab. Ewa Talik prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, prof. dr hab. Bogusław Buszewski prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. dr hab. Anna Pajączkowska przedstawiciel Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, prof. dr hab. Wiesław Kamiński prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Członkowie komisji wybierali spośród wszystkich projektów 5 najlepszych ich zdaniem i każdemu nadawali punkty od 1 do 5. Wybór był bardzo trudny, gdyż zgłoszono mnóstwo wspaniałych projektów, dlatego punkty rozłożyły się między wieloma pracami. Nie było zdecydowanego faworyta i ostatecznie zwycięski projekt wygrał dosłownie 1 punktem. Jego autorem jest Mariusz Koszuta z Milanówka, który do konkursu zgłosił 2 projekty. Projekty będą prezentowane na plenerowej wystawie pokonkursowej.
Koordynatorem konkursu była Anna Duda-Nowicka z Urzędu Miejskiego w Kcyni.
Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie na Logo Roku Jana Czochralskiego, serdecznie dziękujemy!

Materiał: Urząd Miejski w Kcyni