Hemsida

Den 22 April 2018 kommer att vara 65-årsdagen av döden av Prof. Jan Czochralski – berömd polsk vetenskapsman från den första halvan av den gångna XX-talet. Under sitt liv Czochralski var en välkänd metallurg, kemist, materialvetenskap man och han uppfann flera nya forskningsmetoder, patent etc. Nu, i tiden av elektroniska revolutionen, Prof. Czochralski är känd främst från hans används utmärkt och global metod enda kristall växer, namnges som “Czochralski metoden” vilken var publicerades 102 år sedan.

Jan Czochralski föddes i en liten polsk stad Kcynia ligger mellan Poznań och Bydgoszcz. Han spenderade hans vetenskapliga liv i Berlin och Frankfurt am Main (Tyskland) och i Warszawa (Polen) skapar i de två sistnämnda städerna de välutrustade forskning och tekniska laboratorier. Efter andra världskriget återvände han till infödda Kcynia. Där dog han och begravdes i den gamla kyrkogården och bortglömd av nästan alla människor.

Lyckligtvis användningen av sin metod för att mäta hastigheten för kristallisation som metod lämpar sig för odling av halvledande enkristaller gav till Czochralski den betydande position inom vetenskap och teknik. Hans namn var tillhörande evigt med denna metod. Men bara några år sedan Czochralski erkändes som person och återupptäcktes för människor i världen.

Jag tror nu, att namnet Czochralski inte kommer att vara ett enkelt ord med någon hänvisning till specifik person.