The exhibition inaugurating Jan Czochralski Year in Polish Parliament

Dzień 6 lutego 2013 r. zapisał się w kronice Roku Jana Czochralskiego doniosłym wydarzeniem – otwarciem w budynku Sejmu RP wystawy poświęconej prof. Janowi Czochralskiemu i jego dokonaniom. Organizatorami byli Urząd Miejski w Kcyni (przedstawiał plansze znane z wystawy na kcyńskim Rynku), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (gabloty z kryształami otrzymanymi metodą Czochralskiego), Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów oraz Politechnika Warszawska. Wystawa czynna będzie do 11 lutego. Patronat nad wystawą objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka; w jej imieniu wystąpił podsekretarz stanu dr hab. Jacek Guliński.
Imprezę prowadziła i słowo wstępne wygłosiła prof. Anna Pajączkowska.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonali: rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Schmidt, dyrektor ITME dr Zygmunt Łuczyński oraz burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling. Obszerną relację z wystawy, w tym kilkadziesiąt fotografii, można znaleźć na stronie www.kcynia.pl.

Relacja z uroczystości została wyemitowana przez TVP Bydgoszcz w Zbliżeniach, do obejrzenia tutaj


Fot. A. Duda-Nowicka