Press

Publications about Prof. Jan Czochralski in polish and world press:

2005

october

  “Wyklęty odkrywca”– za zgodą miesięcznika “Focus Poznać i Zrozumieć Świat” 10/2005 (pdf). Zdjęcia pochodzą z ksiażki Pawła Tomaszewskiego „JAN CZOCHRALSKI I JEGO METODA” (9), SPL/East News (2), Wawrzyniec Święcicki.

2011

july

„Sceny z życia patrioty, którego uznano za zdrajcę” – Gazeta Wyborcza, 15 lipiec 2011, Piotr Cieśliński

“Metoda profesora Czochralskiego”– Rzeczpospolita, Plus Minus, 16 lipiec 2011, Agnieszka Rybak

2012