Jan Czochralski Year – official logo

Mariusz Koszuta z Milanówka jest autorem zwycięskiego logo Roku Jana Czochralskiego. W nagrodę otrzyma 2.000 zł brutto. Autor zwycięskiego projektu ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Dzieła artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.

Jan_Czochralski_projekt_003_61040613a

Na mocy Zarządzenia Nr 25/2013 Burmistrza Kcyni z dnia 4 lutego 2013 r. Gmina Kcynia ogłosiła konkurs na Logo Roku Jana Czochralskiego. Nad konkursem patronat objął Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling. W konkursie 46 autorów zgłosiło łącznie 69 projektów (jeden autor mógł zgłosić 2 projekty). Autorzy projektów pochodzili m.in. z Warszawy, Białegostoku, Łodzi, Wrocławia, Toronto, Kcyni, Torunia, Wągrowca, Krakowa, Częstochowy, Gdyni, Poznania, Cieszyna, Plewisk, Pcimia, Dąbrowy Tarnowskiej, Bydgoszczy i Kalisza.
7 projektów nie spełniało wymagań regulaminu i ostatecznie do oceny Komisji Konkursowej przekazano 62 projekty. Członkami komisji byli: Przewodniczący Komisji prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Nader przedstawiciel Politechniki Warszawskiej, Piotr Hemmerling Burmistrz Kcyni, dr Paweł Tomaszewski przedstawiciel Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, prof. dr hab. Ewa Talik prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, prof. dr hab. Bogusław Buszewski prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. dr hab. Anna Pajączkowska przedstawiciel Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, prof. dr hab. Wiesław Kamiński prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Członkowie komisji wybierali spośród wszystkich projektów 5 najlepszych ich zdaniem i każdemu nadawali punkty od 1 do 5. Wybór był bardzo trudny, gdyż zgłoszono mnóstwo wspaniałych projektów, dlatego punkty rozłożyły się między wieloma pracami. Nie było zdecydowanego faworyta i ostatecznie zwycięski projekt wygrał dosłownie 1 punktem. Jego autorem jest Mariusz Koszuta z Milanówka, który do konkursu zgłosił 2 projekty. Projekty będą prezentowane na plenerowej wystawie pokonkursowej.
Koordynatorem konkursu była Anna Duda-Nowicka z Urzędu Miejskiego w Kcyni.
Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie na Logo Roku Jana Czochralskiego, serdecznie dziękujemy!

Materiał: Urząd Miejski w Kcyni

The exhibition inaugurating Jan Czochralski Year in Polish Parliament

Dzień 6 lutego 2013 r. zapisał się w kronice Roku Jana Czochralskiego doniosłym wydarzeniem – otwarciem w budynku Sejmu RP wystawy poświęconej prof. Janowi Czochralskiemu i jego dokonaniom. Organizatorami byli Urząd Miejski w Kcyni (przedstawiał plansze znane z wystawy na kcyńskim Rynku), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (gabloty z kryształami otrzymanymi metodą Czochralskiego), Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów oraz Politechnika Warszawska. Wystawa czynna będzie do 11 lutego. Patronat nad wystawą objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka; w jej imieniu wystąpił podsekretarz stanu dr hab. Jacek Guliński.
Imprezę prowadziła i słowo wstępne wygłosiła prof. Anna Pajączkowska.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonali: rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Schmidt, dyrektor ITME dr Zygmunt Łuczyński oraz burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling. Obszerną relację z wystawy, w tym kilkadziesiąt fotografii, można znaleźć na stronie www.kcynia.pl.

Relacja z uroczystości została wyemitowana przez TVP Bydgoszcz w Zbliżeniach, do obejrzenia tutaj


Fot. A. Duda-Nowicka

The Jan Czochralski Year logo competition

Gmina Kcynia na mocy Zarządzenia Nr 25/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. ogłasza – pod patronatem Burmistrza Kcyni Piotra Hemmerlinga – konkurs na logo Roku Jana Czochralskiego.

W 2012 r. obchodziliśmy jubileusz 750-lecia Kcyni. Sygnowany był on m.in. oficjalnym logiem, które wyłoniliśmy w drodze konkursu. Rok Jana Czochralskiego to kolejna okazja do promocji tego światowej sławy naukowca oraz jego dorobku za pomocą logo, które będzie wykorzystywane m.in. w celach promocyjnych, identyfikacyjnych, reprezentacyjnych – podkreśla Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling.

Po konsultacjach z przedstawicielami głównych instytucji związanych z promocją prof. Jana Czochralskiego to Gmina Kcynia będzie organizatorem tego konkursu. Szczegóły regulaminu określa Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Kcyni z dnia 4 lutego 2013.

Prace (każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 projekty) należy przesyłać do siedziby Organizatora do dnia 28 lutego 2013. Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie 2.000 zł brutto.

Informacji dotyczących konkursu udziela Anna Duda-Nowicka, Urząd Miejski w Kcyni, pokój 204, tel. 52 589 37 29, e-mail: promocja@kcynia.pl.

Pliki do pobrania:
1. Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Kcyni z dnia 4 lutego 2013 roku – pobierz
2. Regulamin – pobierz
3. Karta zgłoszeniowa – pobierz

The exhibition inaugurating Jan Czochralski Year

1 stycznia 2013 r. weszliśmy w Rok Jana Czochralskiego, który ustanowiony został Uchwałą Sejmu RP z dnia 7 grudnia 2012 r. Oprócz prof. Czochralskiego patronami tego roku są również: Witold Lutosławski i Julian Tuwim. 2 stycznia 2013 roku na kcyńskim rynku zainaugurowano Rok Jana Czochralskiego otwarciem wystawy składającej się z 10 plansz dotyczących prof. Jana Czochralskiego. Oprócz życiorysu Profesora opisano jego metodę, jak również wymieniono niektóre z działań podjętych na drodze rehabilitacji i promocji osoby prof. Jana Czochralskiego. Opracowaniem wystawy zajęła się Anna Duda-Nowicka z kcyńskiego magistratu, a merytoryczną opiekę sprawował dr Paweł Tomaszewski z INTiBS PAN we Wrocławiu. Przy opracowaniu wystawy wykorzystano zbiory m.in. Zofii Czochralskiej, Zbigniewa Prusaka, B. Jasianowskiej. Posiłkowano się książką “Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim” autorstwa dra Pawła Tomaszewskiego oraz “Jan Czochralski (1885-1953) wielki uczony i patriota?” autorstwa Tomasza Hałasa. Już podczas instalacji wystawy zatrzymywali się pierwsi zwiedzający. Urząd Miejski dysponuje drugą wersją wystawy celem wypożyczenia zainteresowanym podmiotom.